سرویس ها

⭐ = فروشنده خوب ⚡️ = Speed Level 🔥 = Hot service 💎 = Best Service 💧 = Drip Feed

♛ خدمات اینستاگرام فالور | Instagram Follower

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8954
فالوور ایرانی میکس برنزی (سرعت بالا)🥉
12012
1000 / 800000
8970
فالوور ایرانی میکس عربی نقره ای - (سرعت بالا + تا 30% هدیه)🥈
13000
100 / 5000
8952
فالوور ایرانی 20% پروفایل دار نقره ای - ( استارت آنی + تا 30% هدیه)🥈
14040
100 / 5000
8951
فالوور خارجی فیک برنزی - (سرعت متوسط+ ریزش پایین)🥉
15132
100 / 20000
8953
فالوور ایرانی 40% پروفایل دار نقره ای - ( استارت آنی + تا 70% هدیه)🥈
16380
100 / 10000
8739
فالوور خارجی میکس نقره ای - (سرعت بالا )🥈
20046
100 / 700000
8738
فالوور میکس آسیایی نقره ای - (سرعت متوسط+ جبران ریزش تا 30 روز)🥈
29265.6
10 / 150000
8740
فالوور ایرانی 80% پروفایل دار طلایی - پیشنهادی (سرعت بالا+ 30% هدیه)🥇
34164
100 / 5000
8741
فالوور ایرانی ۹۵% پروفایل دار HQ طلایی - (سرعت بالا + 20% هدیه)🥇
37284
100 / 5000
8742
فالوور ایرانی 100% پروفایل دار HQ طلایی - (استارت آنی)🥇
45500
100 / 200000
8950
فالوور خارجی خانوم نقره ای - (سرعت متوسط + توضیحات خوانده شود)🥈
69420
1000 / 6000
8744
فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ ارسالی 1 ساعته الماسی (جذب تا 200)💎
195000
1000 / 1000
8745
فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ ارسالی 4 ساعته  الماسی (جذب تا 400)💎
325000
1000 / 1000
8746
فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ ارسالی 5 ساعته  الماسی (جذب تا 500)💎
468000
1000 / 1000
8747
فالوور ایرانی 100% واقعی پاپ آپ ارسالی 6 ساعته الماسی (جذب تا 700)💎
975000
1000 / 1000

✨فالوور ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8461
⚡ فالوور | followers 
13000
200 / 500000

⚡لایک ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8462
🦠 لایک ایرانی
6000
100 / 500000

🌟کامنت ایرانی

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8463
🌛کامنت رندم
22500
50 / 50000
8464
🌜کامنت دلخواه
30000
5 / 50000

♛ خدمات اینستاگرام لایک | Instagram Like

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8748
لایک میکس سرور ارزان 🔥
2808
20 / 20000
8749
لایک ایرانی 20% کیفیت خوب (استارت آنی + سرعت متوسط) ⭐
5928
100 / 50000
8750
لایک ایرانی - کیفیت خوب (استارت آنی+ تا 50% هدیه) 2⭐️
9204
100 / 10000
8939
لایک میکس  10 پست آخر ( ایدی پیج بدون @ وارد کنید)🔥
9360
100 / 10000
8751
لایک ایرانی 90% کیفیت عالی (سرعت بالا)💎
12480
50 / 4000
8752
لایک ایرانی 99% کیفیت عالی (سرعت بالا) ⭐️💎
14196
100 / 20000
8969
لایک 50% ایرانی IGTV + Reel (سرعت بالا)
24507.6
100 / 2000
8753
پاور لایک اینستاگرام [سرویس ویژه 🔥]
106080
50 / 5000

♛ خدمات اینستاگرام بازدید | Instagram Views

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8756
ویو پست (سرعت بالا)
439.92
100 / 10000000
8757
ویو پست (سرعت متوسط)
439.92
150 / 10000000
8755
بازدید ویدیو ایرانی کیفیت عالی 🇮🇷
468
1000 / 10000000
8754
بازدید ویدیو (سرور ارزان)
608.4
100 / 10000000
8759
ویو پست (سرعت بالا) - Video + IGTV + Reels
1466.4
100 / 1000000
8760
بازدید ویدیو + ایمپرشن ⚡️
2028
100 / 5000000
8766
بازدید ویدیو (سرعت متوسط)💧
2496
500 / 10000000
8764
بازدید ویدیو + ایمپرشن [EXPLORE]⚡️💎
2496
100 / 2000000
8765
بازدید ویدیو + ایمپرشن [HOME] ⚡️💎
2496
100 / 2000000
8762
ویو پست + ریچ + ایمپرشن [EXPLORE]⚡️💎
2932.8
100 / 2000000
8761
ویو پست + ریچ + ایمپرشن  [HOME] ⚡️💎
2932.8
100 / 2000000
8767
ویو پست اتوماتیک (سرعت متوسط) ⚡️
3221.4
100 / 800000
8955
بازدید ویدیو + ریچ + ایمپرشن + پروفایل ویزیت
3432
100 / 10000000

♛ خدمات اینستاگرام استوری | Instagram story

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8758
ویو استوری - فقط استوری آخر (سرعت بالا- بدون پشتیبانی)
858
100 / 5000
8770
ویو استوری - همه استوری ها (سرعت متوسط) (بدون پشتیبانی)⚡️
1326
100 / 20000
8768
ویو استوری - همه استوری ها (سرعت متوسط- بدون پشتیبانی)⚡️ 
1872
1000 / 20000
8968
ویو استوری - همه استوری ها سرور 1 (بدون پشتیبانی)⚡️
2340
100 / 5000
8763
ویو استوری - همه استوری ها (سرعت متوسط) (بدون پشتیبانی)⚡️
2652
100 / 5000
8769
ویو استوری - همه استوری ها (سرعت بالا) (بدون پشتیبانی)⚡️
4056
50 / 100000
8771
ویو استوری (آخرین استوری) + پروفایل ویزیت
8580
20 / 3000
8772
ویو استوری + Story Profile Visits + Story Impressions + Story Interactions 
23400
100 / 10000
8773
بازدید استوری هایلایت
46800
20 / 20000
8774
افزایش نظر سنجی استوری
327600
20 / 30000

♛ خدمات اینستاگرام ای جی تیوی | Instagram IGTV

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8775
ویو IGTV (سرعت متوسط)
728.52
100 / 99000000
8776
ویو IGTV (سرعت بالا) ⚡️
936
1000 / 10000000
8777
ویو IGTV + ایمپرشن 
1404
200 / 10000000
8778
ویو Impressions + Reach + Profile Visit + Explore + All+  IGTV 
5616
100 / 1000000
8779
لایک IGTV - فیک (سرعت متوسط + بدون پشتیبانی) 🔥
14040
100 / 10000
8780
لایک IGTV - کیفیت خوب (سرعت متوسط)
14820
100 / 6000
8782
لایک IGTV - ایرانی کیفیت عالی (سرعت بالا) ⚡️💎
21840
100 / 10000
8781
لایک IGTV - ایرانی کیفیت خوب (سرعت بالا) ⚡️
24507.6
100 / 2000
8783
پاور لایک IGTV (بدون پشتیبانی + سرویس ویژه) 🔥
117936
50 / 10000

♛ خدمات اینستاگرام آمار اکسپلور | Instagram Stats

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8784
ریچ + ایمپرشن عکس و فیلم
1021.8
25 / 250000
8785
سیو پست 2 (سرعت بالا)
1319.76
100 / 150000
8788
پروفایل ویزیت 1 (سرعت بالا) ⚡️
2928.12
100 / 5000000
8789
سیو پست 1 (سرعت بالا)
3079.44
100 / 15000
8790
ایمپرشن [ Home - Explore - Location - Profile ] [مناسب ترند]💧 🔥👍
3900
100 / 20000000
8791
ایمپرشن [Other] [مناسب ترند] ⭐
5928
100 / 10000000
8795
Reach ویدیو اینستاگرام [مناسب ترند] 💧
26520
100 / 30000
8802
Reach عکس اینستاگرام [مناسب ترند] 💧 🔥👍
35412
100 / 30000

♛ خدمات اینستاگرام ریل | Instagram Reels

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8786
بازدید ویدیو Reel (سرعت بالا)
2012.4
250 / 500000000
8787
سیو پست Reel ( سرعت بالا)
2574
20 / 100000
8792
ایمپرشن Reel + ریچ + بازدید پروفایل
10920
25 / 250000
8793
لایک ویدیو Reel سرور 2
17160
50 / 10000
8794
لایک ویدیو Reel 
19812
50 / 10000

♛ خدمات اینستاگرام کامنت | Instagram Comment

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8967
کامنت رندوم فارسی (سرور ارزان) 🔥
21937.5
50 / 1000
8801
مجموعه کامنت تبریک تولد
28080
5 / 40
8797
مجموعه کامنت تبریک عمومی
28080
5 / 40
8800
مجموعه کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب
28080
5 / 40
8799
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص
28080
5 / 40
8798
مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی
28080
5 / 40
8796
مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی
28080
5 / 40
8964
کامنت متن دلخواه 🔥
32448
5 / 1000

♛ خدمات اینستاگرام منشن/ دایرکت انبوه | Instagram Mention/Direct

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8803
ارسال دایرکت انبوه اشتراک گذاری پست به فالوور های پیج دلخواه
195000
500 / 15000
8804
ارسال دایرکت انبوه اشتراک گذاری پروفایل به فالوور های پیج دلخواه
208000
500 / 15000
8805
ارسال دایرکت انبوه اشتراک گذاری پیام متنی به فالوور های پیج دلخواه
227500
500 / 15000

♛ خدمات اینستاگرام لایو | Instagram Live

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8806
لایک ❤️ لایو
12168
200 / 10000
8807
ویو لایو - 30 دقیقه - همراه با لایک ❤️
353808
10 / 30000
8808
ویو لایو - 40 دقیقه - همراه با لایک ❤️
353808
10 / 2000
8809
مشاهده لایو به مدت 30 دقیقه ❤️
491400
30 / 1000
8810
ویو لایو - 60 دقیقه - همراه با لایک ❤️
501228
20 / 2000

♛ خدمات تلگرام کانال| Telegram channel

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8811
ممبر واقعی ادد اجباری ساده کانال ایرانی (سرور ارزان) 
6142.5
1000 / 10000
8812
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن کانال ایرانی (سرور ارزان)
6142.5
1000 / 10000
8819
ممبر واقعی ادد اجباری ساده کانال ایرانی
14040
1000 / 150000
8818
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن کانال ایرانی
14040
1000 / 150000
8820
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم کانال ایرانی سرور 2
15795
1000 / 100000
8823
ممبر واقعی ادد اجباری ساده کانال ایرانی ( استارت آنی + آیدی کانال با @ وارد کنید)❤️
18427.5
1000 / 100000
8822
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن کانال ایرانی ( استارت آنی + آیدی کانال با @ وارد کنید)❤️
18427.5
1000 / 100000
8824
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم کانال ایرانی  [ کانال بزرگ زیر 1 میلیون ]
19240
1000 / 50000
8826
ممبر فیک کانال خارجی 🇺🇸
19500
1000 / 50000
8825
ممبر واقعی ادد اجباری هیدن قفلی کانال ایرانی
20182.5
1000 / 30000
8827
ممبر واقعی ادد اجباری نیترو کانال ایرانی ( استارت آنی + آیدی کانال با @ وارد کنید)❤️
21060
1000 / 15000
8830
ممبر واقعی ادد اختیاری کانال - پاپ آپ تضمینی 💎
123500
1000 / 1000
8833
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [50K یوزر فعال]💎
227500
1000 / 1000
8834
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [100K یوزر فعال]💎
390000
1000 / 1000
8835
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [150k یوزر فعال]💎
552500
1000 / 1000
8836
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [200K یوزر فعال]💎
715000
1000 / 1000
8837
ممبر واقعی ادد اختیاری - پروکسی اسپانسری کانال (اجاره ساعتی) [300K یوزر فعال]💎
1040000
1000 / 1000

♛ خدمات تلگرام گروه | Telegram group

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8813
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم گروه سرور 1 (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید)
7020
1000 / 10000
8815
ممبر ادد اجباری هیدن گروه ایرانی (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید) ❤️
7020
1000 / 10000
8816
ممبر واقعی گروه اد مخاطب ادلیست (گروه خصوصی)
8775
1000 / 20000
8817
ممبر ادد اجباری ساده گروه ایرانی (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید)❤️
12285
1000 / 50000
8821
ممبر آفلاین (فیک) ریزش کم گروه سرور 2 (گروه عمومی + آیدی گروه با @ وارد کنید)
15795
1000 / 100000
8828
انتقال ممبر گروه به گروه ایرانی [ از گروه مبدا به گروه مورد نظر شما ]⭐
71500
1000 / 30000
8829
ممبر واقعی خانم چت کن فعال گروه ایرانی (عمومی و فروشگاهی) ❤️
78000
1000 / 5000
8832
انتقال ممبر گروه به گروه خارجی [ از گروه مبدا به گروه مورد نظر شما ]⭐
110500
1000 / 12000

♛ خدمات تلگرام بازدید، لایک، ربات | Telegram Views, like, bot

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8838
بازدید تک پست کانال  (سرعت بالا )
243.75
500 / 15000
8839
بازدید 5 پست آخر کانال (سرعت بالا )
1462.5
500 / 15000
8840
بازدید 10 پست آخر کانال  (سرعت بالا )
2262
500 / 15000
8841
بازدید 20 پست آخر کانال (سرعت بالا )
3159
500 / 15000
8842
بازدید 50 پست آخر کانال  (سرعت بالا )
8775
1000 / 15000
8843
بازدید 100 پست آخر کانال  (سرعت بالا )
9652.5
1000 / 200000
8844
بازدید خودکار 5 پست آخر کانال [پکیج ماهانه]
273000
100 / 5000000
8845
بازدید خودکار 10 پست آخر کانال [پکیج ماهانه]
452400
100 / 300000
8846
زیرمجموعه گیری (استارت فیک) ربات تلگرام
455000
50 / 2000

♛ خدمات روبیکا| بله| سروش| ایتا | ای گپ

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8848
ایتا - پاپ آپ ساعتی- کیفیت عالی 💎
221000
1000 / 1000
8847
روبیکا - پاپ آپ ساعتی- کیفیت عالی 💎
221000
1000 / 1000
8849
آی‌گپ - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
1014000
1000 / 1000
8852
ایتا - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
1014000
1000 / 1000
8853
بله - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
1014000
1000 / 1000
8851
روبیکا - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
1014000
1000 / 1000
8850
گپ - پاپ آپ تضمینی - کیفیت عالی 💎
1014000
1000 / 1000

♛ خدمات آپارات | Aparat.com

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8854
بازدید ویدیو آپارات 🔥
7800
1000 / 1000000
8855
لایک ویدیو آپارات 🔥
23400
200 / 1000000
8856
فالوور ایرانی آپارات کیفیت عالی  🔥
26149.5
100 / 4000
8857
دنبال کننده آپارات 🔥
109200
200 / 1000000

♛ خدمات کلاب هاوس | ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8862
بسته 500 عددی فالوور ایرانی کلاب هاوس سرور 1 (120 هزار تومان)
312000
500 / 500
8864
بسته 100 عددی فالوور خانم ایرانی کلاب هاوس (65 هزار تومان)
845000
100 / 100

♛ خدمات توییچ | Towich

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8865
ویو کانال توییچ
28532.4
20 / 1000000
8959
فالوور واقعی بین المللی توییچ
39000
100 / 70000
8866
ویو کلیپ توییچ
73008
1000 / 100000000
8960
بازدید کننده لایو توییچ
390000
100 / 3000

♛ خدمات یوتیوب | YouTube

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8867
لایک یوتیوب
36504
50 / 50000
8868
ویو یوتیوب
42588
1000 / 5000000
8869
اشتراک گذاری در یوتیوب
66924
1000 / 250000
8870
ویو یوتیوب - Live - همراه با لایک
203814
1000 / 100000
8871
ویو یوتیوب - Premiere - همراه با لایک
246402
1000 / 100000
8872
سابسکرایب یوتیوب [جذب کاربران کاملا واقعی از طریق ADS ]
248040
50 / 25000
8873
سابسکرایب یوتیوب - جبران ریزش تا 30 روز
657072
50 / 5000

♛ خدمات توییتر | Twitter

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8874
ویو ویدئو توییتر
5865.6
10 / 50000000
8875
ایمپرشن توییتر
12168
10 / 50000000
8879
رای نظرسنجی توییتر
12168
10 / 650000
8878
لینک کلیک توییتر
12168
10 / 50000000
8877
هشتگ کلیک توییتر
12168
10 / 50000000
8876
پروفایل کلیک توییتر
12168
10 / 50000000
8880
ریتوییت توییتر
68229.72
50 / 20000
8881
لایک خارجی توییتر
93724.8
10 / 15000
8958
فالوور بین المللی توییتر
263640
10 / 10000
8957
فالوور توییتر [ 30 روز ضمانت جبران ریزش]
460200
50 / 2000
8956
فالوور عربی توییتر
764400
100 / 850

♛ خدمات فیسبوک | FaceBook

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8882
 لایک پست فیسبوک - جبران ریزش تا 30 روز
51714
20 / 2000
8885
لایک 👍 پست فیسبوک
101985
50 / 10000
8886
ممبر گروه فیسبوک
115018.8
100 / 1000000
8888
لایک (پسندیدن) پروفایل فیسبوک
125876.4
100 / 200000
8889
فالوور (دنبال کردن) پروفایل فیسبوک
226262.4
25 / 10000

♛ خدمات اسپاتیفای | Spotify

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8883
پخش موزیک اسپاتیفای [گارانتی مادام ریزش] ⭐️
42276
1000 / 10000000
8884
پخش آلبوم اسپاتیفای [گارانتی مادام ریزش] ⭐️
46176
10000 / 10000000
8887
فالوور اسپاتیفای [استارت 6 ساعت] ⭐️
88452
1000 / 1000000

♛ خدمات رادیو جوان | RadioJavan

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8961
فالوور رادیو جوان
421200
100 / 10000
8949
لایک MP3 رادیو جوان
421200
100 / 10000
8890
پخش موزیک MP3 | رادیو جوان
1356264
100 / 10000

♛ خدمات لینکدین | LinkedIn

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8891
ویو ویدیو و عکس خارجی
247162.5
500 / 100000
8892
فالوور لینکدین
328536
100 / 1000000
8893
فالوور لینکدین Company Page
395460
100 / 100000
8894
فالوور خارجی لینکدین Profile
444892.5
100 / 1000000
8895
لایک پست
1186380
30 / 100000

♛ خدمات تیک‌تاک | TikTok

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8896
ویو تیک‌تاک
146.64
100 / 2147483647
8897
فالوور تیک‌تاک 1 - جبران ریزش تا 30 روز
38675.52
15 / 10000
8898
فالوور تیک‌تاک 2 - جبران ریزش تا 30 روز
73008
10 / 5000
8899
اشتراک‌گذاری تیک‌تاک
205413
100 / 10000

♛ خدمات پینترست | Pinterest

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8900
لایک پین پینترست
130806
50 / 50000
8903
ریپین پینترست
152100
20 / 10000000
8901
فالوور پینترست
152100
20 / 10000000
8902
فالوور پینترست (بورد)
152100
20 / 10000000

♛ خدمات ساندکلود | SoundCloud

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8904
پلی موزیک ساندکلود
1404
100 / 250000
8905
پلی موزیک ساندکلود (پخش از آمریکا)
2964
1000 / 100000000
8910
Repost موزیک ساندکلود از آمریکا
53040
100 / 10000
8909
فالوور ساندکلود از آمریکا
53040
100 / 10000
8908
لایک موزیک ساندکلود از آمریکا
53040
100 / 10000
8911
فالوور ساندکلود بین المللی
82524
20 / 1000000

♛ خدمات یوسی پابجی | PUBG

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8906
خرید 32 عدد uc در بازی PUBG
34450
1000 / 1000
8907
خرید 63 عدد uc در بازی PUBG
47970
1000 / 1000
8912
خرید 126 عدد uc در بازی PUBG
85800
1000 / 1000
8913
خرید 198 عدد uc در بازی PUBG
120900
1000 / 1000
8914
خرید 396 عدد uc در بازی PUBG
226200
1000 / 1000
8915
خرید RP Elite یوسی + 80یوسی 
340600
1000 / 1000
8916
خرید 690 عدد uc در بازی PUBG
360100
1000 / 1000
8917
خرید 1875 عدد uc در بازی PUBG
858000
1000 / 1000

♛ خدمات شماره مجازی | virtal number

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8918
شماره مجازی مناسب شبکه های اجتماعی
1.3
1000 / 10000

♛ خدمات وبسایت - ترافیک و بازدید کننده | Website

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8919
بازدید کننده مستقیم از وبسایت
7762.56
500 / 1000000
8928
بازدید کننده از طریق ویکی‌پدیا
11013.6
500 / 1000000
8921
بازدید کننده از طریق اینستاگرام
13185.12
500 / 1000000
8924
بازدید کننده از طریق توییتر
13185.12
500 / 1000000
8926
بازدید کننده از طریق توییچ
13185.12
500 / 1000000
8923
بازدید کننده از طریق فیسبوک
13185.12
500 / 1000000
8925
بازدید کننده از طریق لینکدین
13185.12
500 / 1000000
8927
بازدید کننده از طریق پینترست
13185.12
500 / 1000000
8920
بازدید کننده از طریق گوگل
13185.12
500 / 1000000
8922
بازدید کننده از طریق یوتیوب
13185.12
500 / 1000000

♛ خدمات کافه بازار | Cafe Bazaar

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8929
بسته 50.000 نصب اپلکیشن شما در کافه بازار ( 365 هزار تومان)
9490
50000 / 50000
8930
بسته 500.000 نصب + 1500 نظر 5 ستاره اپلکیشن شما در کافه بازار ( 3.700 هزار تومان)⭐️
9620
500000 / 500000
8931
بسته 30.000 نصب اپلکیشن شما در کافه بازار ( 260 هزار تومان)
11271
30000 / 30000
8932
بسته 10.000 افزایش نصب اپلکیشن شما در کافه بازار ( 95 هزار تومان)
12350
10000 / 10000
8933
بسته 200.000 نصب + 1000 نظر 5 ستاره اپلکیشن شما در کافه بازار ( 2.100 هزار تومان)⭐️
13650
200000 / 200000
8934
بسته 100.000 نصب + 500 نظر 5 ستاره اپلکیشن شما در کافه بازار ( 1.100 هزار تومان)⭐️
14300
100000 / 100000
8935
بسته 5000 افزایش نصب اپلکیشن شما در کافه بازار ( 65 هزار تومان)
16900
5000 / 5000
8936
بسته 550 الی 1000 نظر 5 ستاره + متن دلخواه اپلکیشن شما در کافه بازار 
3900000
550 / 1000
8937
بسته 100 الی 549 نظر 5 ستاره + متن دلخواه اپلکیشن شما در کافه بازار 
4550000
100 / 549
8938
بسته 5 الی 99 نظر 5 ستاره + متن دلخواه اپلکیشن شما در کافه بازار 
5525000
5 / 99

♛ خدمات اینستاگرام کسب و کار و تبلیغات | Instagram Business

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8942
گسترده تبلیغات ایمپرشن در اینستاگرام
7800
50000 / 1000000
8941
گسترده تبلیغات استوری در اینستاگرام
9100
100000 / 1000000
8943
گسترده تبلیغات ریچ در اینستاگرام
9100
50000 / 1000000
8966
پکیج لایک + ایمپرشن ایرانی خودکار + کامنت (هدیه) 🔥
20124
500 / 5000
8965
پکیج ویو + لایک + ایمپرشن ایرانی خودکار + کامنت (هدیه) 🔥
21684
500 / 5000
8940
گسترده تبلیغات بازدیدی کلیپ اینستاگرام 
31200
50000 / 1000000
8946
پکیج فالوور + لایک + ایمپرشن  ایرانی خودکار + کامنت (هدیه) 🔥
46020
200 / 2000
8948
 پکیج تبلیغاتی پزشکی و زناشویی (24 ساعته)
273000
1000 / 10000
8944
 پکیج تبلیغات آشپزی و خانه داری (24 ساعته)
292500
1000 / 10000
8963
  پکیج تبلیغاتی  مد و زیبایی (24 ساعته)
422500
1000 / 10000
8945
 پکیج تبلیغاتی فکت و آقایان (24 ساعته)
708500
1000 / 10000

♛ خدمات طراحی وبسایت و اپلیکیشن اختصاصی | Website & Application

ID نام نرخ در هر 1000 تا(تومان) حداقل / حداکثر سفارش توضیحات
8962
طراحی وبسایت و اپلیکیشن اختصاصی
1.3
1000 / 10000